Pigg och Frisk som friskvårdspartner

Pigg och Frisk arbetar med förebyggande hälsoarbete för att behålla medarbetare friska, behålla en stark produktivitet och undvika dyra sjukskrivningar.


I dag har de flesta organisationer inte tid att leda hälsoarbetet på arbetsplatsen. Det är där vi på Pigg och Frisk kommer in och avlastar. Vi har flera färdiga företagspaket men skräddarsyr gärna också upplägget för att möta de utmaningar som just ditt företag har inom hälsoområdet.

Exempel på vårt förebyggande hälsoarbete hos företag:
* Hälsostrategi. Hur mår företaget och vilka insatser behövs.
* Aktivitetsplan. Vi planerar, föreslår och genomför aktiviteter under en tidsperiod.
* Nulägesanalys. Hur mår företaget. Individenkäter som summeras på gruppnivå med efterrapport och förslag på åtgärder.
* Hälsoscreening. Regelbundna undersökningar med fystester och blodprovstagning med sköterska där de viktigaste proverna relaterade till livsstilen tas.
* Individuella insatser. Ex coaching, kostprogram, träning och träningsprogram.
* Gemensamma åtgärder. Ex massage på arbetsplatsen, tävlingar, kick offer, träning i grupp, föreläsningar inom stress/återhämtning, motivation till motion, kostens betydelse för ork och prestation mm.

Fördelar med förebyggande friskvård med Pigg och Frisk
* Vi hjälper ditt företag att bli mer lönsamt genom att bidra till motivation för friska medarbetare som orkar mer. 
* Projektledare hos Pigg och Frisk avlastar i friskvårdsarbetet.
* Mätbara resultat. Nulägesanalys; ofta genom fysiska tester, coaching och livsstilsenkät. Rapportsammanställning med rekommendationer för vidare insatser samt mätning efter hälsoinsatserna.
* Hjälp och stöd med marknadsföring av vårt samarbete.